Đặc Sắc
Bệnh Viện Ma Ám - Stonehearst Asylum
Đặc Sắc
Ngôi Nhà Chết Chóc - Dream House
Đặc Sắc
Tay Súng Hoàn Lương - A Good Man
Đặc Sắc
Cách Ly - Quarantine
Đặc Sắc
Sát Thủ Cùng Phòng - The Roommate
Đặc Sắc
13 Ngày Khủng Hoảng - Thirteen Days
Đặc Sắc
Vương Quốc Thây Ma - The Kingdom
Đặc Sắc
Sát Thủ Miền Viễn Tây - Seraphim Fall
Đặc Sắc
Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter
Đặc Sắc
Lực Lượng Cảnh Sát - The Guard
Đặc Sắc
Bồi Thẩm Đoàn Chạy Trốn - Runaway Jury
Đặc Sắc
Sự Yên Lặng Chết Người - Hush
Đặc Sắc
Lời Nguyền 2 - The Grudge 2
Đặc Sắc
Quái Vật Venom - Venom
Đặc Sắc
Bóng Ma Tàn Ác - Intruders
Đặc Sắc
Câu Chuyện Từ Bóng Tối - From the Dark
Đặc Sắc
Sa Mạc Mìn - Mine
Đặc Sắc
Kỳ Hạn Đánh Đổi - Term Life
Đặc Sắc
Thảm Họa Sóng Thần - The Impossible
Đặc Sắc
Điệp Vụ Valkyrie - Valkyrie
Đặc Sắc
Hồ Sơ Một Điệp Viên - The Good Shepherd
Đặc Sắc
Phim Cận Kề Cái Chết - World Trade Center
Đặc Sắc
Khủng Bố Munich - Munich
Đặc Sắc
K-19 Tàu Ngầm Tử Thần - K-19 The Widowmaker
Đặc Sắc
13 Ngày Khủng Hoảng - Thirteen Days

Showing all 7 results